1999 ~ Sindsdien zijn we bezig met de optimalisatie van bedrijfsvoering. Met de opkomst van informatie technologische ontwikkelingen begin jaren negentig tot binnen huishoudens aan toe en de toepassing van meer (online) IT applicaties en mogelijkheden zagen wij ook meer mogelijkheden voor de aanpassing van bedrijfsvoering bij organisaties. Onderdelen van de bedrijfsvoering die voorheen werden gezien als bijzaken werden hoofdzaken en de organisaties die dat in de gaten hadden namen al snel een voorsprong op de concurrentie.

De introductie van personal computers op grotere schaal in huishoudens midden en eind jaren ’90 zorgden voor meer en ander gebruik van IT toepassingen. Niet enkel was dit domein meer voorbehouden aan overheden, universiteiten en grotere organisaties. Gebruikers in deze huishoudens waren ook werknemers bij allerlei organisatie typen. Werknemers werden hierdoor ineens in de gelegenheid gesteld om meer werkzaamheden los van de werkplek op kantoor uit te voeren en dus ook meer thuis. De levering van deze personal computers met voor geïnstalleerde bedrijfstoepassingen waren onze eerste diensten.

In de jaren daarna kwamen ook mobiele platformen meer van de grond, met de introductie van de eerste PDA’s van HP/Compaq en Palm begin jaren 2000 werden de mogelijkheden om werkzaamheden los van de werkplek uit te voeren nog groter. Dit vroeg om aanvullende software welke real-time data kon verwerken. Vanuit deze kansen ontwikkelde wij mobiele applicatie oplossingen om data direct in (bestaande) bedrijfsdatabases te integreren.

Halverwege de jaren 2000, medio 2004, daalde de prijs van ‘hardware’ nog sterker dan voorheen. Dit zorgde voor de groei van meer ‘devices’ in de markt, met name mobiel. Frequenter en meer divers gebruik van devices zorgde voor meer groei van de online wereld. De verkoopmarkt van hardware nam een andere wending en ging meer richting mobiele oplossingen. Deze nieuwe oplossingen botste met bestaande ‘practices’. Data- en werkomgevingen veranderden steeds sneller, beproefde methoden en standaarden werden vluchtiger en moesten meer en meer inspelen op de veranderde omgevingen en eisen. Waar software, en in beperkte mate hardware, deze mate van flexibiliteit vonden in ‘de cloud’ bleven organisatieculturen en werkprocessen achter.

Het nieuwe decennium van de 21ste eeuw zorgde voor een nog grotere focus op online (werk-)omgevingen dan voorheen. Intranet’s werden https en ‘bricks’ werden ‘clicks’. Geen virtuele revolutie had ooit zo’n grote impact op een fysieke wereld. Anno 2018 zet deze ontwikkeling zich voort binnen alle merken en markten. Consumenten krijgen meer macht als gevolg van transparantie en leveranciers hierdoor juist minder. Toch blijft onderscheiden mogelijk!

Dat is waar onze huidige dienstverlening haar bestaansrecht vandaan haalt. De meest actuele kennis, moderne infrastructuur en vooruitstrevende dienstverlening kan onderdeel zijn van uw organisatie, maar uw werkprocessen en systemen moeten daarop aan kunnen sluiten en uw mensen moeten daarmee om kunnen gaan. Wij zorgen daarvoor.

We are making IT work!