Wij helpen met concept ontwikkeling & procesmanagement. Dat doen wij door te observeren, analyseren, innoveren en integreren van de (offline) business met de online wereld, zodat klanten overal en altijd, sneller en beter geholpen kunnen worden. Samen met de opdrachtgever kijken wij waar kansen liggen en aanpassingen nodig en/of mogelijk zijn om de organisatie slagvaardig te houden en nieuwe ontwikkelingen snel op te kunnen volgen.

1. Trend analyse & concept ontwikkeling

Samen identificeren we markttrends & ontwikkelingen en analyseren we welke aanpassingen daarvoor nodig zijn. We bekijken welke services en ondersteunende processen moeten worden mee ontwikkelt en inventariseren deze in een plan van aanpak.

2. Proces aanpassing & standaardisatie

Vervolgens zorgen we ervoor dat de omschrijving en vastlegging van deze processen en services, waar nodig, worden aangepast en zoveel mogelijk worden gestandaardiseerd voor meer efficiƫntie en efficitiveit.

3. (Online) integratie & evaluatie

Samen introduceren en implementeren we de aanpassingen in de staande organisatie en begeleiden de adaptatie van processen. Daarbij blijven we continue monitoren en houden we de gerealiseerde veranderingen in relatie tot de gewenste doelstellingen nauwlettend in de gaten.